Persberichtstemwijzer utrecht provinciale staten verkiezingen 2019

De afgelopen maandag gelanceerde website klimaatwijzerutrecht.nl, die laat zien hoe duurzaam de politieke partijen zijn die meedoen aan de Utrechtse provinciale-statenverkiezingen, is nú al vele duizenden malen bezocht. Uit de enorme interesse voor de duurzame kieswijzer blijkt dat het klimaat voor veel kiezers een belangrijk thema is bij de verkiezingen op 20 maart.

“En juist nu er landelijk veel aandacht is voor klimaatbeleid, is het óók belangrijk dat kiezers lokaal goed geïnformeerd zijn over wat partijen in de provincie kunnen betekenen om klimaatverandering tegen te gaan,” zegt Ronnie Lauxen van het burgerinitiatief. De website werd ontwikkeld door burgerinitiatief Utrecht Klimaatneutraal 2030, een groep betrokken en bezorgde Utrechters die zich inzet voor het realiseren van een klimaatneutrale samenleving.

Duurzaamheid belangrijk thema

Beleid voor klimaatverandering en duurzaamheid zit verweven in alle grote vraagstukken waar de provincie mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit, luchtkwaliteit, het wel of niet bouwen in groene gebieden, natuurbeheer en ook het bij elkaar brengen van gemeentes die hun groene ambities waar willen maken. Hoe makkelijk bomen gekapt kunnen worden en regels voor bouw van windmolens en zonneparken zijn specifieke voorbeelden.

De Klimaat stemwijzer geeft een handig overzicht van wat de deelnemende partijen op deze thema’s voor ogen hebben. “En dat is belangrijk”, aldus Pieter Hovenkamp, “want ook al heeft klimaatverandering wereldwijd gevolgen, juist wanneer de politiek hier een voortrekkersrol neemt kunnen we op lokaal niveau veel doen.”

Klimaat niet links of rechts

Het beoordelen van de verkiezingsprogramma’s was een flinke klus, omdat ze sterk verschillen in lengte en mate van detail. De initiatiefnemers geven daarom bij elke score een korte toelichting voor hun afweging. De Klimaat stemwijzer laat zien dat vrijwel alle partijen in meer of mindere mate maatregelen willen nemen voor een duurzamer en groener Utrecht en daar zijn de initiatiefnemers blij mee. “Klimaat is geen links of rechts thema, maar is voor ons allemaal belangrijk”, zegt Ronnie Lauxen van het burgerinitiatief.

Meer nodig dan intenties

Bij het beoordelen van de programma’s is echter niet alleen gekeken naar de intenties. “Partijen die met ambitieuze doelstellingen komen én dat kunnen onderbouwen met concrete, haalbare plannen, komen het beste uit de bus,” aldus Pieter Hovenkamp. “Want als de tienduizenden burgers die de afgelopen weken de straat op zijn gegaan voor het klimaat ons iets leren, dan is het wel dat er meer nodig is dan goede intenties alleen. Nu is de tijd om door te pakken.” Utrecht Klimaatneutraal 2030 maakte eerder voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ook een klimaat stemwijzer. Deze werd eveneens zeer goed bezocht. Bekijk dit bericht op Medium.com.

Bekijk de Klimaat Stemwijzer Utrecht 2019.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment