Over ons

Waarom de Klimaat Stemwijzer?

Ons klimaat verandert. Dat merken we ook in Utrecht. Door de stijging van broeikasgassen in de atmosfeer worden onze seizoenen steeds warmer en natter. De gevolgen daarvan kunnen uiteindelijk zeer groot zijn. Sinds de klimaatconferentie in Parijs in 2015 ontstaat steeds meer bewustzijn dat we samen keihard aan de slag moeten, om verdere klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen zoveel mogelijk in te perken. Zoals President Obama zei: “Wij zijn de eerste generatie mensen die de gevolgen van klimaatverandering voelt en de laatste die er iets aan kan doen.”

Burgers, bedrijven, onderwijs en overheden leveren allemaal op hun eigen manier een bijdrage aan de oplossing. Wij zijn blij dat de gemeente Utrecht de ambitie heeft om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dit ambitieuze doel is de uitkomst geweest van een stadsgesprek met burgers over duurzaamheid in 2015 en is uitgewerkt in het Utrechtse Energieplan. De Gemeente laat hiermee zien een voortrekkersrol te willen nemen in de energietransitie. Maar we zijn er nog niet. De komende jaren zal alles op alles gezet moeten worden om de  energietransitie ook daadwerkelijk te realiseren. En er is meer nodig: als we klimaatverandering tegen willen gaan en beheersbaar houden moeten we ook kijken naar onderwerpen als consumptie, afval, voedsel, bomen en groen.

Wij van Utrecht Klimaatneutraal 2030 steunen de ambities van de gemeente Utrecht om in 2030 klimaatneutraal te zijn en de Utrechtse energieplannen. We zien echter ook dat een breed gedragen gevoel van urgentie, beleidscoherentie en aandacht voor andere thema’s dan energie en mobiliteit veelal achterblijven.

Met nog twaalf jaar te gaan is het van groot belang dat onze aankomende gemeenteraad grote stappen gaat zetten op dit onderwerp. Omdat klimaatverandering ingewikkelde materie is, willen we via deze website een hulpmiddel bieden waarmee stemmers zelf kunnen kijken hoe bepaalde partijen scoren op klimaatbeleid. Bekijk de Kimaat Stemwijzer Utrecht 2019.

Wie we zijn

Wij zijn een groep Utrechtse burgers die zich grote zorgen maakt over klimaatverandering. We zien het klimaat in de wereld om ons heen veranderen en merken dat mooie ambities en doelen veelal te langzaam gaan of toch nog te mager zijn. Daar willen we iets aan doen: Klimaatverandering raakt ons allemaal en is niet iets wat we op volgende generatie willen of kĂșnnen afschuiven.

Onze vrijwilligers hebben politiek gezien allemaal een andere kleur, maar we voelen ons verbonden in ons gezamenlijke doel: dat onze gemeente breed en effectief klimaat- en duurzaamheidsbeleid ontwikkelt en uitvoert, op het gebied van energie, mobiliteit, adaptatie, circulaire economie en voedsel, zodat we in 2030 met trots kunnen zeggen dat Utrecht klimaatneutraal is!

 

Contact

Voor vragen over de klimaatwijzer, PR vragen of samenwerkingen, stuur een mail naar: UKN2030@gmail.com

utrecht klimaatneutraal 2030 groepsfoto