Een Utrechts Klimaatpact

kiesklimaat cartoon klimaatpact

cartoon: anabella meijer Рwww.kanai.nl

De Klimaat Stemwijzer laat zien dat vrijwel alle partijen klimaat en duurzaamheidsmaatregelen in meer of mindere mate opnemen in hun partijprogramma. De uitdagingen waar we voor staan zijn groot, maar het is voor iedereen duidelijk dat er iets moet gebeuren. Onze huidige manier van leven, vervuilen en verspillen kan geen duurzame toekomst bieden aan ons en de generaties na ons. De veranderingen in het klimaat zijn nu al voelbaar en de tijd die we hebben is beperkt. We leven in een uitzonderlijke tijd en een uitzonderlijke tijd, vraagt om uitzonderlijke maatregelen om dat wat nu nog onmogelijk lijkt, toch mogelijk te maken.

In Den Haag zijn baanbrekende, vooruitstrevende stappen gezet met het sluiten van een Haags Klimaatpact: 8 politieke partijen (links en rechts) hebben de handen ineen geslagen en afspraken gemaakt om klimaatneutraal te zijn in 2030. Burgers en bedrijven kunnen zich aansluiten.

Als Den Haag het kan, dan kan Utrecht het ook: Wij willen de nieuwe Gemeenteraad bij deze vast oproepen om een Utrechts Klimaatpact te sluiten en samen met burgers en bedrijven datgene te doen wat nodig is. Samen maken we het mogelijk!

Terug naar de Klimaat Stemwijzer Utrecht.