Pamflet

Aangeboden aan Wethouder Lot van Hooijdonk, 1 juni 2017

Utrecht maken we samen klimaatneutraal!

Wij, de initiatiefnemers van de petitie ‘Utrecht Klimaatneutraal 2030’, en 1.066 petitie ondertekenaars steunen het streven van de gemeente Utrecht om als stad in 2030 klimaatneutraal te zijn. De gemeente onderneemt al veel activiteiten om deze klimaatneutrale toekomst dichterbij te brengen en daar zijn we trots op. In vergelijking met andere gemeenten loopt Utrecht voorop en we steunen iedereen die hier zo hard aan werkt van harte.

Klimaatverandering is een urgent, ingewikkeld en veelomvattend probleem. De oplossingen zijn divers en minstens zo ingewikkeld. Ze vergen inzet van iedereen: overheid, burgers en bedrijven. Vanuit burgerinitiatief Utrecht Klimaatneutraal denken wij graag met de gemeente mee over hoe we nog sneller klimaatneutraal kunnen worden. Wij geloven dat het kán! In de volgende 7 punten vatten we onze concrete ideeën samen.

  1. Ontwikkel een bredere visie op klimaatneutraal. Op dit moment is de visie enkel gekoppeld aan het directe energieverbruik. Wij vragen de Gemeente om voedsel, consumptiegoederen, vervoer en een circulaire economie hier ook bij te betrekken.
  2. Klimaatimpact zou een cruciale afweging in alle besluitvorming moeten worden (beleidscoherentie). Daarbij komt een brede visie op klimaatneutraal van pas, zodat ook duurzame inkoop, afval, bouw en de impact van voedsel mee wordt gewogen in besluitvorming. Ook in subsidieverstrekking kan ‘duurzaamheid/klimaatimpact’ worden meegenomen als voorwaarde.
  3. Maak grootschalige duurzame, lokale energieopwekking mogelijk – bijvoorbeeld zonnevelden, zonnedaken en windmolens – in samenwerking met bewoners. Er is nu een unieke kans voor grootschalige, lokale energieopwekking in Rijnenburg. Laat deze kans niet schieten.
  4. Faciliteer verdere samenwerking met en binnen het Utrechtse bedrijfsleven voor een versnelling van de transitie naar klimaatneutraal. Hiervoor kan een lokale Utrechtse klimaatcoalitie worden opgericht, waarin kleine en grote bedrijven kennis uitwisselen en worden uitgedaagd om in 2030 klimaatneutraal te zijn.
  5. De gemeente kan de eigen, interne organisatie sneller klimaatneutraal maken en daarmee een voorbeeldfunctie vervullen. Bijvoorbeeld door het verduurzamen van alle eigen panden, de introductie van vegetarische horeca met lokale producten, het afvalvrij maken van eigen locaties en het uitbreiden van energiebesparing.
  6. Profileer Utrecht als duurzame voorbeeldstad. Dit kan door het integreren van de duurzame doelstellingen in de stadsmarketing. Ook kan onderzocht worden hoe invloedrijke Utrechtenaren kunnen helpen de duurzaamheidsdoelstellingen, zoals aardgasvrij en het opwekken van duurzame energie, te communiceren aan het brede publiek.
  7. Steun lokale initiatieven die mensen op een slimme en doelgroepgerichte manier bewust maken van de noodzaak van klimaatvriendelijk leven. De Utrechtse gemeenschap van uitvoerders, aanjagers en innovators kan met doorlopende steun nog veel groter worden en meer impact hebben. Utrecht maken we sámen klimaatneutraal J

Graag blijven we met de wethouder in gesprek over wat er speelt in de stad en hoe wij verder kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst!

Namens burgerinitiatief Utrecht Klimaatneutraal 2030.