Stemwijzer eindoordeel

stemwijzer utrecht 2019 cartoon met wereldbol

cartoon: anabella meijer Рwww.kanai.nl

Als je het klimaat en de natuur belangrijk vindt, dan moet je zeker gaan stemmen bij de provinciale verkiezingen. De provincie is namelijk verantwoordelijk voor onder andere ruimtelijke ordening, milieubeheer, openbaar vervoer en het provinciale wegennetwerk. Leiderschap en visie vanuit de provincie kan een groot verschil maken voor een duurzame en klimaatneutrale toekomst.

De nieuwe Klimaatstemwijzer laat zien dat vrijwel alle Utrechtse partijen klimaat- en duurzaamheidsmaatregelen in meer of mindere mate op hebben genomen in hun partijprogramma. We zien een breed gedragen intentie voor een provincie met goede luchtkwaliteit, veel groen en een toegankelijk vervoer. Ook spreken de meeste partijen zich uit tegen (proef)boringen naar aard- en schaliegas. Echter, de manier waarop partijen duurzaamheid een plek hebben gegeven in hun verkiezingsprogramma verschilt. In deze Klimaat Stemwijzer hebben wij daarom de partijprogramma’s beoordeeld op duurzaamheidsonderwerpen en daarbij gelet op de concrete invulling, ambitie en haalbaarheid van belangrijke beleidsthema’s.

Wat de meeste partijen verbindt is dat de urgentie van het klimaatprobleem erkend wordt, evenals de doelstelling van de provincie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Veel partijen zien hierin een rol voor de provincie en vrijwel elke partij stelt wel een aantal concrete duurzaamheidsmaatregelen voor. Daarentegen zijn er ook verschillen tussen partijen wat betreft hun inzet voor duurzame landbouw, meer bomen, uitgebreid OV, elektrisch rijden en grootschalige wind- en zonneparken. Opvallend is dat de PvdD de enige partij is die zich expliciet uitspreekt tegen biomassa omdat het geen duurzame energiebron is.

Wij hopen dat het provinciehuis na de verkiezingen gevuld wordt met Statenleden die het belang van een goed klimaat en duurzame toekomst laten zien en dit integraal onderdeel maken van hun beleid. Wij zijn immers de eerste generatie die de negatieve gevolgen van klimaatverandering ondervindt, en de laatste die er nog iets aan kan doen. Daarnaast hopen wij dat u met deze Klimaat Stemwijzer wordt geholpen om een goed oordeel te kunnen vormen over de verkiezingsprogramma’s van de Utrechtse Provinciale Statenverkiezingen 2019.

Tot slot is het belangrijk om te noemen dat de provinciale verkiezingen ook de verhoudingen in de Eerste Kamer zullen bepalen en daarmee van grote invloed zijn op niet alleen het provinciale, maar ook op het landelijke duurzaamheidsbeleid. Bij het ontwikkelen van de Klimaat Stemwijzer hebben we slechts de provinciale verkiezingsprogramma’s beoordeeld. Een klimaatlabel op basis van de landelijke politiek is te vinden op www.klimaatlabelpolitiek.nl.

 

Terug naar de Klimaat Stemwijzer Utrecht 2019.

stemwijzer utrecht provinciale verkiezingen 2019 flyer