Vragenlijst

1. Erkenning van de urgentie van het klimaatprobleem

 • Wordt het klimaatprobleem genoemd als één van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd?  
 • Wordt de verantwoordelijkheid van de Provincie erkend als het gaat om het bijdragen aan de oplossing?
 • Wordt erkend dat het tegengaan klimaatverandering van grote invloed is op de maatschappelijke en economische ontwikkeling van onze samenleving?
 • Maakt de partij geld en menskracht beschikbaar om het klimaatprobleem aan te pakken?
 • Houdt de partij vast aan de provinciale doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn?

2. Klimaatneutrale organisatie (eigen huis op orde)

 • Heeft de partij een duidelijke ambitie om de interne organisatie van de provincie snel klimaatneutraal te maken?
 • Heeft de partij de ambitie om het provinciehuis energieneutraal te maken?
 • Heeft de partij de ambitie om vegetarische horeca met lokale producten te introduceren in eigen catering?
 • Heeft de partij de ambitie om het provinciehuis afvalvrij te maken/circulair in te kopen?

3. Boringen naar aardgas en schaliegas in de provincie

 • Is de partij tegen boringen naar aardgas en schaliegas in de provincie?
 • Is de partij tegen (verdere) proefboringen bij Woerden?

4. Duurzame energieproductie

 • Heeft de partij de ambitie om in de komende jaren grootschalige duurzame energieproductie te realiseren (windmolens, zonnevelden)?  
 • Ziet de partij het verbranden van biomassa als niet-duurzame vorm van energieproductie?

5. Duurzame mobiliteit

 • Laat de partij laat een duidelijke ambitie zien op het gebied van het stimuleren en faciliteren van duurzame vervoersopties (OV, fiets)?
 • Worden concrete maatregelen genomen om elektrisch vervoer verder op te schalen?

6. Luchtkwaliteit

 • Heeft de partij concrete plannen om de luchtkwaliteit te verbeteren?

7. Een groene provincie

 • Neemt de partij maatregelen om bestaand groen en bomen te behouden?
 • Neemt de partij maatregelen om meer groen en bomen te realiseren?
 • Neemt de partij maatregelen om meer biodiversiteit te realiseren?

8. Landbouw en bio-industrie

 • Zet de partij zich in voor duurzame landbouw?
 • Zet de partij zich in voor het terugdringen van de veestapel?

9. Transparantie en handhaving

 • Ziet de partij de noodzaak voor het nauwlettend en systematisch monitoren van en openbaar rapporteren op de voortgang op de gestelde doelen?
 • Ziet de partij noodzaak voor handhaving van gemaakte afspraken (o.a. met bedrijven) en maakt ze geld beschikbaar voor handhaving?

 

Ga terug naar de Klimaat Stemwijzer Utrecht.